Erfaringer med Voiceover

Kunne du tenke deg å dele dine erfaringer med bruk av VoiceOver?

Nyhetssak fra 14. desember 2015

Mange av blindeforbundets medlemmer har erfaring i å benytte skjermleseren VoiceOver for IPhone eller Ipad. Teknologien kan endre hverdagen for brukerne, nå har en mulighet på en enkel måte å motta og sende informasjon fra nesten hvor som helst en måtte befinne seg. Men teknologien kan også by på utfordringer. Det er ikke alt som fungerer like bra med VoiceOver. Noe kan være tungvint å bruke og noe virker kanskje ikke som det skal.

Kongsgård skolesenter ønsker å sette søkelyset på muligheter og utfordringer med denne teknologien og vil sette i gang et prosjekt hvor blinde brukere kan møtes for å dele sine erfaringer med bruk av VoiceOver.

Dette er et prøveprosjekt og skolen vil på denne måten se om det er noen interesse for å lage denne typen møteplasser.

Prosjektet vil, i denne omgang, ta utgangspunkt i muligheter og utfordringer for blinde brukere, slik at forstørrelsesproblematikk og invertering av farger ol. ikke vil bli berørt. Kurset, som er gratis, vil bli ledet av Jarle Håland.  Han er utdannet spesialpedagog og helseinformatiker og gjennomførte våren 2015 en masteroppgave hvor han gjorde en brukerevaluering av blindes bruk av VoiceOver for IPhone.

Tidspunkt: Fredager fra klokken 12.00 – 13.30
Oppstart: Fredag 22. januar 2016
Sted: Kongsgård skolesenter Kongsgård allé 20

Dersom du er interessert, send en epost til Jarle.Haland@kristiansand.kommune.no Telefon 38 10 78 48 bli ledet av Jarle Håland. Han er utdannet spesialpedagog og helseinformatiker og gjennomførte våren 2015 en masteroppgave hvor han gjorde en brukerevaluering av blindes bruk av VoiceOver for IPhone.