Erfaringskonferanse

Nyhetssak fra 28. november 2016

I vest-Agder har vi synshemmede medlemmer med i seks kommunale råd.  De kommunale rådene skal være rådgivere i sine kommuner i saker som gjelder funksjonshemmede.  Dette er stort sett alle slags saker innen for universell utforming, byggesaker, transport, planarbeid, oppvekst, skole, barnehage osv.
Rådene skal komme med råd og forslag som ivaretar funksjonshemmede og gir dem en stemme inn i lokaldemokratiet.
FFO, som er funksjonshemmedes fellesorganisasjon og den paraplyorganisasjonen Blindeforbundet ligger under, jobber for å styrke brukermedvirkningen i Vest-Agder.  SAFO som er den andre og langt mindre paraplyorganisasjonen, samarbeider i Vest Agder. FFO har ca. 80 organisasjoner under sin paraply og SAFO har tre.
Den10. november arrangerte SAFO og FFO i felleskap en erfaringskonferanse for medlemmer i kommunale råd.  Fra Blindeforbundet møtte det opp fem personer som sitter i forskjellige kommunale råd.
Helge Pedersen sitter i rådet i Mandal, Gunhild Slettedal i Vennesla, Marit Londal i Kvinesdal, Clarens Waage i Flekkefjord og Charlotte Wesenberg i Kristiansand. Aase Birkeland sitter i rådet i Lyngdal, det gjør også Bjarne Blåka, men disse var forhindret fra å møte.
Vi hadde en gjennomgang av forskriftene til loven, også kalt q-21.  Det var også litt spørsmål og diskusjon om saker rådene jobber med.
Det er fint å kunne samles for å utveksle erfaringer og vise at en er interessert i å få best mulig levekår for funksjonshemmede i Norge.
Tekst: Charlotte Wesenberg Charlotte