Felles styremøte for lokallag og fylkeslag

Nyhetssak fra 06. august 2018

Onsdag 03. oktober inviterer styret i Vest-Agder fylkeslag til samarbeidsmøte med styrene i våre tre lokallag.  Her ser vi på fremtida og finner det vi skal samarbeide om i tida som kommer.

Hvis du som medlem har ideer eller innspill som du ønsker skal diskuteres, gi beskjed til styret i ditt lokallag i god tid før møtet slik at styret i kan legge ditt innspill fram på møtet.

Alle ideer og innspill mottas med takk.