Har du brukt "medisintelefonen"?

Nyhetssak fra 15. februar 2018

Medisintelefonen er der du ringer inn for å få lest opp pakningsvedlegget på medisinesken din.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 er det fare for at denne tjenesten blir nedlagt. Derfor ønsker Norges Blindeforbund sentralt å få vite hvor mange som har brukt og / eller bruker denne tjenesten.

Så hvis du har brukt denne tjenesten, så gi oss gjerne en tilbakemelding, enten pr. telefon eller e-post

Telefon: 38 02 41 41

E-post:

Arne Skoge