Invitasjon til likepersonskurs

Nyhetssak fra 01. mars 2018

Vi ønsker velkommen til nytt likepersonskurs på læring og mestrings senteret ved Sykehuset i Arendal.

Kurset er beregnet på nye likepersoner som ønsker og være til nytte for andre. Vi har egne kontorer på alle 3 sykehusene i Agder. Kontorene går under navnet Brukerkontor og er en møteplass for pasienter og deres pårørende.

Kurset er gratis, men  organisasjonene må betale reise og parkering.

Kurset går over 2 dager.   Første dag  er  fredag 13 april

                                               Andre dag er  fredag 20 april

Læring og mestring senteret ligger i kvit bygning ovenfor parkeringshuset ved SSA

Frist for påmelding er 5 april.   Ved påmelding må det oppgis navn, mail adresse og tlf.nr.

Påmelding til :  Mai-Britt Mykjåland   m-mykjaa@online.no

Hilsen   Mai-Britt Mykjåland           Leder Brukerkontoret SSK