iStøtet-prosjektet,Opplæring i bruk av smarttelefon

Smarttelefoner er viktig for alle, og kan bidra til økt sosial kontakt.

Nyhetssak fra 02. oktober 2019

Prøveordning med telefontjeneste

I oktober og november 2019 tilbyr Norges Blindeforbund en gratis telefontjeneste. Her kan synshemmede og deres støttespillere ringe hvis de står fast eller har glemt hvordan ting gjøres. Tjenesten bemannes i perioden av Christian Thon, som har utdanning innen IKT, er svaksynt og har stor kunnskap om bruk av mobil med tale og forstørring.

 Det er svært viktig å få svar på spørsmål og å løse eventuelle problemer kontinuerlig etter opplæring i bruk av smarttelefon. Dette for å unngå at bruken stopper opp og at det man har lært går i glemmeboken. Vi vet fra tidligere forskningsprosjekter at det ikke er nok personer lokalt med den nødvendige kompetansen til å bistå synshemmede etter IKT opplæring. For eksempel kan små endringer på smarttelefonens innstillinger gjøre det for vanskelig for enkelte å bruke den. Som en forsøksordning, opprettes denne telefontjeneste med spesialkunnskap om synshemmedes bruk av smarttelefon. Telefontjenesten vil benytte TeamViewer Quicksupport når det er ønskelig. Det er en app som gjør at telefontjenesten kan se hva som skjer på skjermen til den som ringer inn. Dette er kun mulig med samtykke (for hver oppringing) og kan gjøre det lettere å få hjelp.

 iStøtet-prosjekt er støttet av Helsedirektoratet

Denne tjenesten er en del av iStøtet-prosjektet, som har fått støtte fra Helsedirektoratet. Det overordnede målet for prosjektet er å øke mulighetene for sosial kontakt og deltakelse for synshemmede eldre via elektroniske hjelpemidler, og dermed bidra til å forebygge ensomhet hos personer i målgruppen.

Les mer om prosjektet: https://www.nr.no/en/projects/ist%C3%B8tet-it-st%C3%B8tte-synshemmede-eldre

Viktige telefonnummere

Norges Blindeforbund for informasjon/påmelding til kurs i bruk av smarttelefon: 23 21 50 00

Telefontjenesten for bruk av smarttelefon, åpen mandag til torsdag kl. 12-14 i oktober og november 2019: tlf 23 21 50 26

Det er også mulig å legge igjen beskjed på telefonsvarer utenom telefontjenestens åpningstid, så ringer vi tilbake i telefontjenestens åpningstid.