Kandidater til styret og valgkomiteen i FFO Agder, frist 1. desember 2019

FFO er godt i gang med forberedelsene til sammenslåingen av FFO i Aust- og Vest-Agder. Årsmøtet er planlagt til 2. mars 2020 på Scandic Sørlandet. Valgkomiteene i begge fylker har startet prosessen med å intervjue de sittende medlemmene i begge styrene, og ønsker nå å få inn forslag på aktuelle kandidater fra organisasjonene.

Nyhetssak fra 04. oktober 2019

FFO loggo

Interimsstyret har vedtatt denne sammensetningen for styret i FFO Agder:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • 4 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer
  • (7 faste medlemmer og minst 2 vara)

Halvparten av styremedlemmene og alle vara velges for ett år akkurat ved dette årsmøtet. Vanligvis er kun leder og vara på valg hvert år.

Valgkomiteen skal også ha forslag på kandidater til den nye valgkomiteen. I henhold til vedtektene ser vi for oss denne sammensetningen:

  • leder
  • 2 medlemmer
  • 1 varamedlem

Forslagene må være levert valgkomiteen ved Karen Marie Jensen innen 1. desember, på: karenibota@gmail.com.

Vi minner om at også sittende medlemmer må meldes inn fra sine organisasjoner, og maksgrensen for sammenhengende styreverv i FFO er 10 år.