Kristiansand og omegn lokallag 2018.

Nyhetssak fra 03. januar 2018

Mye har skjedd, og mye skal skje.
Denne høsten har medlemmene våre bl.a. vært med på «50 turer på hjul» sammen med Astrid og Per Svein Staalesen. Vi har hatt besøk av pasient- og bruker ombudet i Agder, Gunhild Solberg, som gav oss nyttig og grundig informasjon om ombudets virksomhet. Det hele ble toppet med en flott sesongavslutning på Hotell Norge med hele 35 feststemte deltakere. En mangeårig tradisjon med risgrøt på årets siste medlemsmøte har nok nå definitivt måttet vike plassen for rikt utstyrt juletallerken, dessert og kaffe.

Tidene endrer seg, og tradisjonene med dem.
Snart skriver vi 2018, og styret i lokallaget er godt i gang med planlegging av aktiviteter som vi håper dere medlemmer vil finne interessante å delta på. Her nevner vi temaer som
-Stormberg, - butikkbesøk og foredrag - et fellesarrangement hvor medlemmer fra Lister og Mandal lokallag også blir med. Dette skjer på dagtid lørdag 20. januar.
-Carlos coffee - bedriftsbesøk
-Bydelen Lunds historie
-Trygg trafikk
-Rehabiliteringskontaktene har ordet
-«Ola løvepasser» forteller fra Livet i dyreparken
-Pasient- og brukerombudet nok en gang
og selvfølgelig - minijulebord også i 2018
Håper dette er variert nok til å fenge interesse hos flest mulig.
Opplysninger om tid og sted for aktivitetene/møtene får dere etter hvert.
NB! Årsmøtet 2018 er tidfestet til onsdag 7. mars.. Sett av datoen i kalenderen allerede nå.
Så vil styret med Bente Brottveit i spissen, ønske dere alle en riktig god jul, og vel møtt igjen i 2018.

Hilsen
Astrid Hopland Svendsen