Kristiansand og omegn lokallag. Styrets sammensetning

Nyhetssak fra 10. mars 2017

Styrets sammensetning etter årsmøte 8. mars 2017:

Leder:   Bente Brottveit Tlf. 38033127 – 91564113, e-post: be-bro@online.no

Styremedlemmer: Torgeir Solborg og Astrid Hopland Svendsen

Varamedlem: Oddleiv Lomeland

Kontakt oss gjerne om du har tanker og ønsker om hva vi skal holde på med i lokallaget. Alle innspill mottas med takk.