Ny medarbeider

Nyhetssak fra 29. september 2016

Bildet viser Vebjørn i fullt registreringsarbeid

Vebjørn Bolager (22 år) har siden i våres hatt praksisplass på vårt kontor. Det hele startet helt i begynnelsen av flytteprosessen fra skippergata til Østerveien. Han pakket først ned hele butikken, før han gikk løs på kontorene. I mellomtiden han og Gerd kjørt flere flyttelass med kasser, ting og tang. Når alt var flyttet, har han stått på og lempa rundt og plassert der ting skal være.
Etter at flytteprosessen var over, har han fått oppgaven med å registrere studietimer.
Vebjørn kommer fra salg og servicebransjen, og det kan vi merke. Han er aldri vanskelig å be og han ser selv ting som må gjøres.