Representanter til nye råd i Agder for personer med nedsatt funksjonsevne

Den 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Blindeforbundet i Vest-Agder har fått oppfordring fra FFO Vest-Agder om å melde inn nye representanter til ulike råd i fylke og kommuner i Agder.

Nyhetssak fra 30. januar 2019

Bildet viser FFO logo
Den 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Blindeforbundet i Vest-Agder har fått oppfordring fra FFO Vest-Agder om å melde inn nye representanter til ulike råd i fylke og kommuner i Agder. Aust-Agder og Vest-Agder blir som kjent et fylke i 2020. Det innebærer også at det skal settes sammen nye råd for personer med nedsatt funksjonsevne i fylker og alle kommunene i Agder. Til disse rådene trenger FFO forslag på et stort antall brukere/pårørende som kan representere alle personer med funksjonsnedsettelse / kronisk sykdom.
Forslagene vil bli gjennomgått av FFO Vest-Agder og kandidatene blir intervjuet før utvelgelse. Endelig oppnevning foretas i de respektive kommunene og i fylkestinget. Det er ingen automatikk i at sittende brukerrepresentanter blir valgt inn på nytt, eller at foreslåtte kandidater får plass.
Retten til brukerrepresentasjon er lovfestet. Brukerrepresentantene må ha folkeregistrert adresse i kommunen de representerer.
Har du forslag til representanter som kan være aktuelle meld disse inn til fylkeskontoret i Blindeforbundet i Vest-Agder til daglig leder Aileen Bjørnstad på telefon 969 48 510  eller mail aib@blindeforbundet.no. Du kan også henvende deg til fungerende fylkesleder Marit Londal på telefon 907 19 185.
Frist for å melde inn kandidater til oss er 10. februar 2019.