Søk legatmidler

Nyhetssak fra 29. september 2016

Knut Johanssons legat for blinde og svaksynte har til formål å fremme håndverksproduksjon og omsetning av produktene for blinde og svaksynte.
Legatets styre har bestemt at fjorårets avkastning tildeles etter søknad som er innenfor formålet.
Søknadsfrist er 1. oktober 2016.

Søknaden sendes til leder av legatet;  

Gunhild Slettedal,
Venneslaveien 274, 4700 Vennesla.