Still klokken - bruk vår sponsor

Nyhetssak fra 24. oktober 2015

For dere som har klokke med visere og tale kan det være problematisk å få stilt den inn etter normaltid. Vår sponsor ASKELAND UR i Markensgate 20, Kristiansand, hjelper dere med dette. De er spesialister på klokker for blinde og svaksynte.