Studieforbundet Funkis Agder og Funkis Telemark

Nyhetssak fra 12. januar 2016

Studieforbundet Funkis Agder og Funkis Telemark har et kurssamarbeid nå i 2016.

VÅR 2016

Grunnleggende data Kursdato:   8-10-15. februar Påmeldingsfrist: 26. januar   Kurset avholdes i Skien

Kursadmin  Kursdato: 12. mars  Påmeldingsfrist: 1. mars    Kurset avholdes i Skien

Ny giv helg   Kursdato: 1 – 3. april  Påmeldingsfrist: 21. februar  Kurset avholdes i  Arendal

Brukermedvirkning Kursdato:   15 – 17. april  Påmeldingsfrist: 6. mars  Kurset avholdes i  Arendal

Kasserer/sekretær Kursdato: 7. mai   Påmeldingsfrist: 29. april   Kurset avholdes i Skien

For mer informasjon, ta kontakt med FUNKIS Agder: funkisagder@gmail.com