Styreprotokoll Mandal lokallag

Nyhetssak fra 08. januar 2016

Styremøte hos Helge Pedersen 31. august 2015 Til stede: Helge Pedersen   Oskar Kaaløy   Elin Helen Tjomsland   Kjell Arvid Nilsen Sak10/15 GODKJENNING AV PROTOKOL Protokoll fra styremøte 27. april opplest og godkjent. Sak 11/15 SKRIV OG REFERATSAKER 01- Regning for TO I TAKT spinning våren 2015 på kr 6450,- mottatt, videresendt til daglig i fylkeslaget for betaling. 02- Bestilt spinning for høsten 2015. Oppstart 3. september siste gang 3. desember. 03- Protokoll fra Mandal og omegn FFO 1/2015, se sak 12/15. 04- Møteinnkalling for Mandal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. september. SAK 12/15 MANDAL OG OMEGN FFO I protokoll av 1/2015 sak 7/15 skal det avholdes fellesmøte 9. september med forslag til representanter som skal sitte i Mandal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  I den forbindelse foreslår Mandal Lokallag av Norges Blindeforbund at Helge Pedersen blir innstilt som representant til rådet. Til møtet 9. september møter Kjell Arvid Nilsen. Det er også vedtatt at hver medlemsorganisasjon skal selge en lodd bok for å skaffe midler til drift av FFO.  Lokallaget må derfor prøve å selge disse loddene, ta den med på våre tilstelninger ol.  Men i fremtiden vil vi heller foreslå en kontingent for medlemsorganisasjonene, da det ikke er avklart om vedtektene gir hjemmel for å pålegge loddsalg. Konstituert ny synskontakt i Mandal Anne Grethe Erland. SAK 13/15 ØKONOMI Lokallaget har fortsatt en grei økonomi.  Vi har en rente på 2,6% noe som er meget gode betingelser for en foreningskonto. Sak 14/15 AKTIVITETER Første treff blir 10. september i Store Elvegate 58. kl 19,30 Spinning fremskyndes med start kl 17,30 denne dagen. Juleavslutning håper vi å få til fredag 4. desember på Kjøbmannsgården, Helge Pedersen undersøker om det er ledig og priser. Mandal Lokallag av N.bf. Oskar Kaaløy Referent