Synskontakter i Vest-Agder

Nedenfor ligger en oppdatert oversikt over kommunale synskontakter i Vest-Agder.

Nyhetssak fra 04. mars 2019

Kommunale synskontakter i Vest-Agder

 

Audnedal

Mailinn Syvertsen. Telefon 913 47 405

Epost: mailinn.syvertsen@audnedal.kommune.no

 

Farsund

Hilde Pedersen. Telefon 38 38 20 00

Kontordag, fredag.

Epost: hilde.pedersen@farsund.kommune.no

 

Flekkefjord

Jorna Berrefjord. Telefon 941 73 044

Kontordag, tirsdag og torsdag

Epost: jorna.berrefjord@flekkefjord.kommune.no

 

Hægebostad

Gro Hobbesland. Telefon 916 96 147

Kontordag, tirsdag og torsdag

Epost: gro.hobbesland@haegebostad.kommune.no

 

Kristiansand

Marianne Uteng Andersen. Telefon 38 14 44 60

Kontordag, mandag

Epost: marianne.uteng.andersen@kristiansand.kommune.no

 

Kristiansand

Sissel Røsok. Telefon 38 14 44 60

Kontordag mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Epost: sissel.m.rosok@kristiansand.kommune.no

 

Kvinesdal

Sissel Lindestad. Telefon 417 08 029

Kontordag, mandag

Epost: sissel.lindestad@kvinesdal.kommue.no

 

Lindesnes

Marianne Helleren. Telefon 950 52 777

Epost: mhe@lindesnes.kommune.no

 

Lyngdal

Rita Melkvik. Telefon 404 14 667

Kontordag, mandag og onsdag

Vedr. Hjelpemidler, Telefon 47517564

Epost: rita.melkvik@lyngdal.kommune.no

 

Mandal

Anne Grete Erland. Telefon 945 05 949

Åpen kontor, mandag 8-12. Ellers mandag, tirsdag og onsdag på telefon

Epost: anne.grete.erland@mandal.kommune.no

 

Marnadal

Halldis Håland. Telefon  952 56 360

Torsdag i partallsuker

Epost: halldis.haland@marnadal.kommune.no

 

Sirdal

Inger Marie Rokstad Telefon 482 86 037

Epost: inger.marie.rokstad@sirdal.kommune.no

 

Sogndalen

Ann-Mari Erklev Telefon 958 29 322

Epost: ann.mari.bergli@sogndalen.kommune.no

 

Søgne

Nina Systad 909 36 362

Kontor tirsdag og torsdag

Epost: nina.systad@sogne.kommune.no

 

Vennesla

Unni Godtfredsen Telefon 38 15 13 29/ 982 93 710

Kontortid, besøk uten avtale tirsdag kl 12.30-14.00,ellers etter avtale

Epost: unni.godtfredsen@vennesla.kommune.no

 

Åseral (samme synskontakt som Hægebostad)

Gro Hobbesland. Telefon 916 96147

Kontordag, tirsdag og torsdag

Epost: gro.hobbesland@haegebostad.kommune.no