Valglister i lesbart format

Blindeforbundet har fått en henvendelse om det er mulig å gjøre noe med valglistene som ligger på valg.no. PDF-ene er vanskelig lesbare for folk som ikke ser så godt.

Nyhetssak fra 28. august 2019

Todelt bilde. Valgurne og skjermdump fra vår nettside

Blindeforbundet har laget en liten tjeneste basert på rådata fra valg.no,samt fått godkjennelse fra Valgdirektoratet til å publisere dataene.

Tjenesten finner dere her.