Vellykket lokallagsmøte

Nyhetssak fra 14. juni 2016

Onsdag 06. juni var varmeste dagen så langt i år, men allikevel så kom det folk på møtet. Bente ønsket velkommen.

Dagens program besto av at sekretær og rehabiliteringskontakt i fylkeslaget, Arne Skoge.

Han fortalte om hvilke rettigheter en synshemning kan utløse.

Man kan få lese og sekretærhjelp, både til hjelp i dagliglivet, til organisasjonsarbeid og ved for eksempel studier.

Man kan få BPA, brukerstyrt personlig assistent til hjelp i dagliglivet og for å kunne være aktiv i samfunns og organisasjonslivet.

Man har rett til å få opplæring og rehabilitering for å lære seg nye ting når man blir synshemmet.

Man kan også få luper og hjelpemidler.

Det var en bred og god orientering.

Etter foredraget var det mange spørsmål

Som takk fikk Arne et gavekort.

Etter foredraget var det kaffe og kake.  Ikke hvilken som helst kake, men verdens beste. Så var det lotteri og vel hjem.

        Charlotte Wesenberg