Vi legger ned postboksen

Nyhetssak fra 16. mars 2017

Fra nå av er vår postadresse som vår besøksadresse: Østerveien 30 B 4631 KRISTIANSAND, Postboksen vår vil være i bruk til over påske, men vi vil helst ha all post direkte til kontoret.