Viktig melding

Nyhetssak fra 28. mars 2017

Viktig melding fra teknisk avdeling:

På grunn av tekniske problemer i Oslo kommer det ikke ut lydavis for uke 13. Vi er sterkt tilbake i uke 14.

Etter fredag 31.03. klokka 11:30 finner dere lydavisa for uke 13 på vår hjemmeside: www.blindeforbundet.no/vest-Agder