Viktig melding

Nyhetssak fra 15. mars 2020

Årsmøte i Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund 24.-26. april er avlyst inntil videre.

Vi er alle nå i en usikker tid. En nasjonal krise som denne er jeg sikker på at vi vil komme styrket ut av.

Foreløpig må vi isolere oss og ikke minst ta vare på hverandre.  Dette kommer til å gå over!

Vi går inn i en periode der det meste blir satt på vent. Dette kan ta noen uker, kanskje noen måneder, men ikke år. Vi kommer styrket tilbake.

Fylkeskontoret er inntil videre stengt, og daglig leder har opprettet et fult fungerende hjemmekontor, så alle mine gjøremål blir ivaretatt.

Jeg er tilgjengelig på telefon 38 02 41 41 / 91 33 35 58 eller mail sia@blindeforbundet.no.

Fylkeslagsleder Helge Pedersen hilser til dere alle i denne spesielle tiden og er tilgjengelig på telefon 90 56 00 50.

Vennlig hilsen Sigrun og Helge