Års- og høstmøte 21-22. november på Park i Sandefjord

Dato: Fra 21.11 kl. 11:00 til 22.11 kl. 16:00
Fylke: Vestfold
Kontakt:
Fylkeslagets kontor tlf 33 31 58 58/vestfold@blindeforbundet.no

Vi flytter arrangementet fra Eidene på Tjøme til Park Hotell i Sandefjord. Lørdag 21. november, 11.30 - 15.30. Vi avslutter med middag kl 16.00.

 

Vi kommer til å lese opp overskrifter på årsmeldingen og nøkkeltallene for regnskap og budsjett. Hvis du ønsker å få sakspapirene tilsendt på forhånd, så gi kontoret beskjed. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen den 6. november per post eller mail.

Det blir servert rundstykker og kaffe. Det er ingen egenandel på årsmøtet. Middag kr 200. Ledsager gratis.

 

Påmelding innen 13. november. Det gjelder også til deg som er påmeldt fra før. Det vil settes opp gågruppe fra stasjonen t/rt. Gi beskjed om du ønsker middag. Tlf 33 31 58 58 /vestfold@blindeforbundet.no

 

Hilsen Styret.

 

Program: 

Lørdag 21. november på Park hotell i Sandefjord

  • Kl: 11:30 – Kaffe og rundstykker
  • Kl: 12:00 – 15:30: Årsmøte med pauser underveis. Høstmøtet tas i direkte sammenheng med årsmøtet og berammes til ca 15 min.
  • 16:00: Middag

Det vil settes opp gå-gruppe fra stasjonen t/rt.