Onsdagsklubben i Larvik

Dato: 08. september kl. 11:00–14:00
Fylke: Vestfold
Arrangør: Larvik Lokallag
Kontakt:
Fylkeslaget 33 31 58 58/vestfold@blindeforbundet.no
Kåre Eriksen tld. 99 72 00 74

Få eldre ut av isolasjon - sosialt nettverk

Evt. påmelding er litt avhengig av hvordan pandemi-regler er til høsten.