Blindeforbundet går fra dør til dør i Vestfold!

Våren 2019 kan innbyggerne i Vestfold oppleve et personlig møte med Blindeforbundet. Fem nye medarbeidere skal gå fra dør til dør for å verve givere og identifisere nye synshemmede som kan ha glede av Blindeforbundets arbeid. Disse fem er ansatt av markedsavdelingen og er med i Blindeforbundets nye innsamlingsprosjekt – «Dør-til-dør». Innbyggere i og rundt Tønsberg by vil være de første som får besøk. Allerede i februar vi de første testrundene starte.

Nyhetssak fra 11. februar 2019

Vivian Bergli skal lede et team på inntil fem ansatte som har som mål å besøke alle husstander i Vestfold

Gode erfaringer i andre fylker

De siste to årene har Blindeforbundet banket på en halv million dører, og fått mye erfaring med den nye metoden. Skjønt ny og ny. Det å snakke med folk ansikt til ansikt er vel den eldste måten å påvirke andre mennesker på. Det nye er at det er satt i system.

Fra før har Blindeforbundet en avdeling som ringer til husstander i hele landet, og de positive erfaringene med dette blir brukt når vi informerer ansikt til ansikt. På to år har husbesøkene ført til åtte tusen nye, månedlige givere til blindesaken. Det betyr over ti millioner kroner i ekstra inntekt til blindesaken hvert år.

Komme i kontakt med flere svaksynte

Statistikken forteller oss at det er om lag 7000 synshemmede i Vestfold fylke. Derfor vet vi at det sitter mange som har problemer i hverdagen på grunn av synet, men vi vet ikke hvem de er. For at vi skal kunne hjelpe flere, vil vi spørre om det er noen med synsproblemer i husstanden. Ververne kan da notere telefonnummeret slik at medlemssenteret kan ta kontakt og avtale et hjemmebesøk eller annen bistand. Dette har ført til nærmere 50 nye medlemmer hittil i de fylkene hvor det er gjennomført husbesøk.

Gode tilbakemeldinger

Innsamlingsleder Leif Wien Jensen forteller at vi blir tatt godt imot på dørene. Innbyggerne opplever det som informativt og hyggelig å få Blindeforbundet på besøk på døra. Det er et viktig mål at alle som får besøk av oss skal ha et mer positivt inntrykk av Blindeforbundet etter besøket enn de hadde på forhånd.

Godt synlige ververe med ID-kort

Ververne våre vil ha antrekk med synlig logo fra Blindeforbundet, ID-kort og visittkort med foto når de er ute for å besøke Vestfolds husstander. Og på våre nettsider er det mulig for dem som får besøk å dobbeltsjekke at ververen faktisk jobber for oss. Link til nettsiden for en oversikt over våre ververe