Get Going! Ukentlig trening med kostveiledning.

Get Going Seksjon lokalt arbeid har fått et Extraprosjekt som heter Get Going.

Nyhetssak fra 29. februar 2016

Dette er et toårig prosjekt innen forebygging, trening og kostholdsveiledning,  med ukentlige samlinger . Hver samling vil bli ledet av personlige trenere. Vestfold fylkeslag vil forsøke å få til et slikt opplegg i Tønsberg med ukentlige treninger så sant vi får nok deltagere. Vi ser for oss at vi må ha en gruppe på 10 deltagere før vi setter i gang med videre planlegging i forhold til å skaffe lokaler o.s.v. Å være med koster ingen ting, men deltagerne forplikter seg til å kjøpe treningsutstyr for ca. kr. 500,-. Dette skal i følge prosjektledelsen være til kostpris. Nå ønsker vi kontakt med deg som kan tenke seg i år være med i et slikt prosjekt, som i første omgang vil strekke seg over et år. Ta kontakt med fylkeslaget hvis du er interessert og vi kan gi ytterligere informasjon om prosjektet. Hvert fylke skal også ha en kontaktperson/koordinator som også gjerne deltar i treningsopplegget. Kontaktpersonen skal inspirere og motivere deltakerne, ha oversikt over deltakerne og legge til rette så de personlige trenerne får gjort sin jobb. Det er en fordel om koordinatoren bruker Facebook og/eller andre sosiale medier da det blir laget lukkede facebooksider for alle deltakerne. Koordinatorene får en liten godtgjørelse for jobben. Vi er også på jakt etter en slik koordinator.