Helse- og rehab.prosjekt "En sommer på CV" er i gang!

Synshemmede ungdommer fra Vestfold er ute på befaring og tilegner seg kunnskap om universell utforming.

Nyhetssak fra 09. juli 2016

Cathrine Kristiansen tester prøveprosjektet til Apotek1 med talende kølapp. På bildet aktiviserer Cathrine lydknappen slik at hennes kølapp blir annonsert via lyd, både når hun trekker den, og når det blir hennes tur. I tillegg får de ansatte varsel om assistansebehov. Vi håper denne løsningen blir normen!

Cathrine Kristiansen tester prøveprosjektet til Apotek1 med talende kølapp. På bildet aktiviserer Cathrine lydknappen slik at hennes kølapp blir annonsert via lyd, både når hun trekker den, og når det blir hennes tur. I tillegg får de ansatte varsel om assistansebehov. Vi håper denne løsningen blir normen!

Bilde 1 og 2: Cathrine Kristiansen tester prøveprosjektet til Apotek1 med talende kølapp. På bildet aktiviserer Cathrine lydknappen slik at hennes kølapp blir annonsert via lyd, både når hun trekker den, og når det blir hennes tur. I tillegg får de ansatte varsel om assistansebehov. Vi håper denne løsningen blir normen! 

Ungdommene fra "En sommer på CV" har vært på befaring på Sykehuset i Vestfold. På bildet sjekker Joakim fremkommeligheten i hovedtrappen.

Bilde 3: Ungdommene fra "En sommer på CV" har vært på befaring på Sykehuset i Vestfold. På bildet sjekker Joakim fremkommeligheten i hovedtrappen.