Høstmøte og Kurs i Åsgårdstrand

Fylkeslaget arrangerte Høstmøte og kurs på Thoen hotell i Åsgårdstrand 7. og 8. november. Hotellet var et nytt, men hyggelig bekjentskap for fylkeslaget. God service og hyggelig og hjelpsomt personell.

Nyhetssak fra 09. november 2015

NBFs Hedersnål i gull tildeles Tove Karlsen fra Larvik

Lørdag startet med Høstmøte og  fylkeslagets leder orienterte med bakgrunn i en omfattende rapport om styrets arbeid i 2015. I den påfølgende diskusjonen dreide mye seg om fylkeslagets "nye" lydavis som stort sett fikk god omtale. Ledsagerordningen ble også nevnt sammen med bl. annet samarbeid med andre fylkeslag.  Daglig leder gav en oversikt over økonomien og presenterte forslag til budsjett for 2016. På økonomisiden ligger det mange utfordringer i tiden fremover.

Etter lunch var Temaet Munch og etter et interessant foredrag ble det besøk i Munchs hus og atelier. Dyktige guider og kåsører fra Munchmuseet ledet oss gjennom ettermiddagen.

Lørdag kveld var det festmiddag og hedring av fylkeslagets mangeårige redaktør av lydavisen, Grethe L. Stokke. Hun fikk velfortjent takk for innsatsen av fylkeslagets leder gjennom vakre ord, blomster og ICARE produkter.

Blindeforbundets hedersnål i gull ble tildelt Tove Karlsen for sin aktive rolle i fylkeslaget i mer enn 30 år.

Søndag var det på nytt kurs og dagen startet med temaet: "Smak med alle sanser" foredrag med smakstesting. Siste del av kurset kunne man velge mellom flg. 3 grupper:                                                                                                                                            Innføring i sjakk,  Hvordan finner jeg lydavisen på nett, eller repetisjon og øving i bruk av daisyspilleren.

Nytt denne gangen var at vi samtidig med høstmøte og deler av kurset la til rette for at pårørende kunne samles og diskutere felles utfordringer. Dette var et ønske fra årsmøtet tidligere i år og ble  godt mottatt av de som deltok.