Pårørendekontakt

Gjennom Samspillprosjektet har det blitt etablert en pårørendekontakt for Norges Blindeforbund på Østlandet. Ordningen er ment å være en støttespiller for deg som er tett på en som har fått nedsatt syn eller blitt blind.

Nyhetssak fra 18. september 2018

Sidsel Bredvei med mannen Per

Gjennom Samspillprosjektet har det blitt etablert en pårørendekontakt for Norges Blindeforbund på Østlandet. Sidsel Bredvei kan kontaktes på tlf: 918 93 797 eller på e-post sidselbredvei@gmail.com. Hun er likeperson, har taushetsplikt og kan være en støttespiller for deg som er tett på en som har fått nedsatt syn eller blitt blind. Sidsel er fra Stokke i Vestfold,  er pensjonert spesialpedagog, har selv en ektefelle som er svaksynt og har jobbet i flere år med pårørendearbeid i Norges Blindeforbund.