Sommer på CV har vært på befaring i Horten sentrum og sett på universell utforming i bybildet. Ungdommene har skrevet en god rapport som så har blitt gitt kommuneledelsen. Gjengangeren har skrevet om befaringen:

Ikke godt nok tilrettelagt for blinde Rapport etter befaring i Horten sentrum Blindeforbundet har vært på befaring i Horten. De ønsker at byen blir langt bedre tilrettelagt for blinde og svaksynte.

Nyhetssak fra 02. august 2017

Avisoppslag fra Gjengangeren torsdag 27. juli

Bysentrum er ikke godt   nok tilrettelagt for blinde og svaksynte. Det fastslår Blindeforbundet   Vestfold etter befaring.

-   Det er kjempebra at noen tar seg bryet med å se og setter i kortene for å se   om vi er gode, dårlige eller om vi har forbedringspotensial, sier Geir Kjellsen, kommunalsjef for teknisk. En prosjektgruppe fra Blindeforbundet Vestfold har vært på befaring i Horten for å kartlegge hvordan byen er tilrettelagt for blinde og svaksynte. Byområdene de har fokusert på strekker seg fra Nav Hortens kontorer og til Rutebilstasjonen, via rådhuset. I tillegg har forbundet tatt for seg hjemmesiden til kommunen. Her blir de gode løsningene roset, de dårlige påpekt, og forslag til forbedring lagt fram. - Vi er veldig takknemlige for en så grundig rapport, sier Kjellsen.

Fri gangvei - En del av tingene i rapporten var interessante, sier   kommunalsjefen. I rapporten som prosjektgruppen fra Blindeforbund Vestfold sendte til kommunen blir hindringene i den brosteinsbelagte gågata   Apotekergata spesielt vektlagt. - Den foreløpige plassering av blomsteroppsatsene, Gasten-statuen og reklameskilt gjør at du nærmest må gå slalåm for å komme deg fra den ene til den andre siden. Det er ting vi ikke har tenkt på tidligere. For å gjøre dette bedre kan vi stille opp slike   potensielle hindringer på linje med lyktestolpene, slik at det blir fri passasje på hver side av dem, foreslår Kjellsen.

Rapporten understreker også farene der busstrafikken krysser gågata. - Her kan det bli aktuelt å fjerne et par brosteiner og legge inn noen taktile plater. Foreløpig er det ingen tegn for blinde og svaksynte som varsler om at du må være passe på, medgir   han. Enkle tiltak En gjentakende mangel i lokalene som prosjektgruppa fra Norges Blindeforbund besøkte, er merking av trapper, kontraster og ledelinjer. - Jeg har vært i kontakt med Kristian Aas, som er NAV-sjef i Horten. Han takker   for rapporten, og har lovet at han skal ta dette videre til gårdeieren for å se på nødvendige tilpasninger, sier Kjellsen. - En del av eiendommene som blindeforbundet   har gjennomgått i befaringen, er bygd etter byggenorm fra en helt annen tid. I nye bygg tas det hensyn til universell utforming, men slik som i rådhuset   må vi prøve å gjøre dette rimelig og greit. Det er ikke slik at mangel på   markering er i strid med lovverket, men dette er absolutt noe vi tar på alvor. Vi har gjort noen grep, men det er fremdeles rom for forbedringer. - Det er hovedsakelig snakk om små investeringer for å gjøre det bedre for begge parter. Vi tar det med i vurderingene våre når ferien er ferdig, for å   se hva vi kan gjøre, fortsetter han. I rådhuset er det lagt opp ledelinjer ved inngangen, men ifølge rapporten fra Blindeforbundet Vestfold er det for stor distanse mellom ledelinjenes avslutning og bort til skyvedørene. Nå er det lagt teppe foran skyvedørene før linjene begynner som skal fungere   som en overgang og en varsling for blinde og svaksynte. - Samtidig tar teppet imot en del av støvet, slik at vi slipper å få alt inn, legger Kjellsen til.

Begrensninger  Trappetrinn og rekkverk skal også merkes utendørs. - Det er mange små ting   som er store for de det gjelder. Når folk kommer tilbake fra ferie skal vi ta   en runde og merke for eksempel trapper og rekkverk. Kommunen lover at den   skal gjøre så godt den kan for å følge opp. Kjellsen legger til at kommunen   vil gå over andre sentrale lokaler som rapporten ikke inkluderer, men at det   også finnes begrensninger. - Vi trenger ressurser og kapasitet til å gjennomføre endringene. En ting er penger, men en annen ting er at vi holder   på med en rekke prosjekter som er tidsplanlagt. Jeg vil helst ikke forstyrre   disse prosjektene, men vi bør klare å få til forbedringer på en del av   punktene som nevnes.

Grundig gjennomføring - Vi er veldig takknemlige for at Blindeforbundet   Vestfold har tatt seg bryet med å se på Horten, sier Kjellsen. Han skryter av   prosjektgruppa som har levert rapporten. - Den får med både pluss og minus,   og er balansert i to retninger. I tillegg har blindeforbundet kommet   med forslag til forbedringer. Jeg er imponert over grundigheten. De har vært   flinke, roser han. – Det er snakk om enkle ting som gjør en stor forskjell, avslutter Geir Kjellsen.