Vi bytter postadresse!

Da postkontoret i Tønsberg flytter ut av sentrum, samt at behovet for postboks ble borte da Lydavisproduksjonen ble lagt til sentralt hold, har vi bestemt at postboksadressen vil opphøre. Ny postadresse blir vår gateadresse: Baglergaten 3, 3111 Tønsberg

Nyhetssak fra 07. november 2016

Besøksadressen er altså fortsatt den samme.