Vi har igjen sett oss nødt til å stenge kontoret inntil videre, pga smittesituasjonen..

Nyhetssak fra 11. desember 2020