Vi har nå åpnet kontoret for besøkende.

Vi har imidlertid noen regler ift smittevern som du må følge:

Nyhetssak fra 18. mai 2020

  • Ingen med selv lette symptomer på luftveisinfeksjon kan komme. Dette gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
  • Ingen som har vært i nærkontakt med folk som har slike symptomer de siste 48 timene, kan komme. Nærkontakt er direkte fysisk kontakt (klemming, håndhilsing og smasking) eller at du har vært nærmere enn én meter i mer enn 15 minutter.
  • At du bruker antibac ved inngangen før du går videre inn, samt ut, av lokalet.
  • At du holder 1 meters avstand til andre på kontoret.

  Se forøvrig vår interne smittevernveileder:

https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/smitteveileder