Onsdagsklubb i Larvik

Klubbene tilbyr sine medlemmer møter med ulike temaer, sosialt nettverk med god hverdagsrehabilitering.

Møtested: Bøkeskogen Eldresenter

Annenhver onsdag kl. 11.00 – 14.00

Kontaktperson klubbleder: Tove Karlsen, telefon 97140339