Klubber og lag i Vestfold

Klubbene tilbyr sine medlemmer møter med ulike temaer, sosialt nettverk med god hverdagsrehabilitering. De har møte annenhver onsdag på dagtid.

Klubber i Vestfold:

  • Onsdagsklubb i Tønsberg   klubbleder: Tove Kværnø 98 65 03 61
  • Onsdagsklubb i Sandefjord  klubbleder: Irene Bøhn 99 15 57 15
  • Onsdagsklubb i Larvik  Lokallag leder: Kåre Eriksen; 99 72 00 74
  • Iris – Midt i livet gruppe  klubbleder: Terje Halmrast 91 17 32 38

Møtested Onsdagsklubber: Fylkeslagets lokaler, Baglergt. 3, Tønsberg, Stockflethsgate 26, Sandefjord, Bøkeskogen Eldresenter Larvik

Møtested Iris: Fylkeslagets lokaler

I tillegg vil vi arrangere:

- Jevnlige treff i regi av Samspill / - Livsprat for alle interesserte

- Møte for nye medlemmer

- Kurs og års-/høstmøte

- Seminar for brukermedvirkere

- Turer og andre arrangementer

Mer detaljer på planlagte arrangementer finner du under "Aktiviteter"