Belysning

Ulike synshemninger trenger ulik grad av belysning, noen trenger mye lys mens andre trenger lite. Belysningen må tilpasses og tilrettelegges i forhold til den enkeltes behov.

Bildet viser en trappeoppgang og hvordan den fortoner seg i forhold til alder og syn.

 Ved tilrettelegging av belysning for synshemmede er det viktig med optimale løsninger i utforming og innredning av arbeidsplass og bolig. Enkle grep som fargevalg på vegg, gulv og møbler, samt belysning og plassering av belysning og inventar, gjør hverdagen smidig og enkel også for personer med nedsatt syn.

For svaksynte er tilrettelagt belysning i hjemmet ofte avgjørende. Adaptor Hjelpemidlers avdeling Ergolight tar oppdrag for å tilrettelegge belysning i boliger for personer med nedsatt syn. 

Ta kontakt med Norges Blindeforbund om du har spørsmål om belysning eller trenger rådgivning i forhold til tilrettelegging av belysning.

Når man tilrettelegger en bolig for personer med nedsatt syn er det viktig å tenke på følgende:

 • Det er viktig at det velges optimale løsninger av utforming og innredning av boligen i forhold til fargevalg, belysning og møblering.
 • Det bør være jevn belysning i hele boligen som ikke blender eller gir sjenerende reflekser. Det bør derfor brukes lyskilder som sprer lyset godt..
 • Det er en fordel med regulerbart lys så mange steder som mulig.
 • Det bør velges lyskilder som gjengir farger mest mulig naturlig.
 • Belysning med lave fargetemperatur bør velges der dette er mulig.
 • Man bør velge lys som ikke blender, altså bør det brukes belysningsarmatur hvor man ikke kan se direkte inn på lyskilden i normale syns retninger.
 • Det bør være en kombinasjon av behagelig indirekte belysning og direkte belysning som ikke er blendende. Dette for å oppnå skyggeeffekter som er viktig for å kunne skille mellom objekter og oppfatte overflateformer.
 • Bevisst bruk av farger gjør det enklere å orientere seg.
 • Lyse flater reflekterer mer lys enn mørke. Dette er viktig for å opprettholde gode lysbetingelser i boligen, slik at folk med ulik grad av redusert syn vil klare å orientere seg.
 • Uplight / oppadrettet belysning mot et lyst tak reflekterer mye lys omkring i rommet, mens en halogenlampe med svanehals gir et godt og direkte leselys.
 • Vinduer bør være utstyrt med sol avskjerming, slik at kontrasten mellom vindusflaten og veggflaten ikke blir for stor.
 • Unngå blending som forårsakes av enten direkte sollys eller indirekte ved at veggen blir så kraftig opplyst at de skaper blendingsfarlige situasjoner.
 • Det bør være jevn og god allmennbelysning og ekstra stikkontakter for tilkobling av punktbelysning.
 • Blanke og reflekterende overflater bør unngås.

 Bildet viser en åpen stue og kjøkkenløsning med god bruk av kontraster og jevn belysning

Publikasjoner

Norges Blindeforbund har gitt ut flere publikasjoner hvor du kan lese mer om belysning. Disse er: