Det er et kommunalt ansvar å gi opplæring i digitale ferdigheter

Med smarttelefon og nettbrett finnes et univers av muligheter. Du kan se og snakke med folk fra fjern og nær, bruke ny velferdsteknologi og få lettere helseoppfølging. Det finnes mange gode løsninger som kan gjøre hverdagen enklere og mer innholdsrik.

Mange hjelpemidler kan i dag erstattes av en app – det er både billigere og ofte lettere å ta med seg. På Appbiblioteket finner du mange tips til apper som kan være nyttige for deg. 

Ikke alle kan bruke dagens teknologi. Særlig synshemmede eldre ligger etter den øvrige befolkningen når det gjelder grunnleggende digitale ferdigheter. Den gode nyheten er at synshemmede har krav på gratis opplæring i smartteknologi. Opplæringsloven pålegger alle kommuner å gi opplæring i digital kompetanse, individuelt tilpasset og gratis.

Synshemmede bruker smartteknologi på ulike måter basert på hvor mye de ser. Noen bruker fargeinvertering, som gjør at lyse farger blir mørke og mørke farger blir lyse. Andre bruker forstørrelse for å lettere kunne se det som står på skjermen.

Sterkt svaksynte og blinde bruker ofte en skjermleser som leser opp informasjonen på skjermen med en syntetisk tale. Med en skjermleser aktivert oppfører telefonen og nettbrettet seg annerledes enn normalt, fordi brukeren ikke kan se skjermen. Dette kan være ganske omstendelig og krever mye trening for nye brukere. Synshemmede må derfor ha et tilpasset opplæringstilbud.

Det er et kommunalt ansvar å sikre digitale ferdigheter. I følge Utdanningsdirektoratet anses digitale ferdigheter som grunnleggende ferdigheter på lik linje med å lese, skrive og regne. Personer som ikke har hatt opplæring i grunnleggende ferdigheter, og er over skolepliktig alder, har rett til voksenopplæring ifølge opplæringslovens paragraf §4A-1. Spesialundervisning for voksne er omfattet av opplæringslovens §4A-2. Det betyr at kommunen plikter å tilby voksenopplæring i bruk av smarttelefon og/eller nettbrett til synshemmede som ikke tidligere har lært dette. Denne opplæringen må gis av personer med relevant kompetanse, både teknisk og pedagogisk.

Hvordan forbedre opplæringstilbudet i bruk av smartteknologi for synshemmede eldre

  • Kommunene er lovpålagt å sørge for et forsvarlig opplæringstilbud innen grunnleggende digitale ferdigheter for synshemmede eldre. Voksenopplæringstilbudet skal sikre dette.
  • Det er svært viktig med en-til-en-læring, og det er helt nødvendig i starten.
  • Det er nødvendig at læreren har teknisk kunnskap om hvordan man kan bruke smartteknologi som synshemmet. Dette krever spesialkompetanse. I tillegg er det viktig med tilstrekkelig pedagogisk kompetanse for å kunne lære bort de grunnfunksjonene man bør kunne som synshemmet. For flere kommuner krever dette etterutdanning av ansatte, samarbeid med andre kommuner eller ekstern samarbeidsavtale om kjøp av denne type opplæringstjeneste.
  • Det er et ledelsesansvar å få bygd opp kompetansen, og det krever målrettet arbeid.

Hva kan du gjøre?

Du som er blind eller svaksynt:

Ønsker du opplæring så du kan bruke digitale løsninger? Ta kontakt med Voksenopplæringa i din kommune og spør hvordan du skal gå frem. Hvis du ikke får vedtak på opplæringstimer eller synes det er vanskelig å finne fram i kommunen din, ta kontakt med Blindeforbundets fylkeslag der du bor.

Du som har en venn med nedsatt syn:

Del teknologientusiasme med din venn. Mange trenger ekstra motivasjon før de setter seg på skolebenken igjen – fortell om egne erfaringer og gleder med bruk av smartteknologi og snakk gjerne om en app du tror din venn vil ha glede og nytte av.

Du som er ansatt i kommunen:

Voksenopplæringa plikter å gi opplæring i smartteknologi for synshemmede eldre. Har dere relevant kompetanse i din kommune for å innfri dette lovkravet? Vil satsingen på opplæring i smartteknologi kunne redusere andre kostnader i kommunen?