Førerhund og samfunnet

En førerhund har rettigheter som er nedfelt i lovverket. Her finner du Forskrift om næringsmiddelhygiene § 15, samt tips til deg som jobber i forskjellige servicenæringer om hvordan du skal forholde deg til førerhunden.

Kan førerhunden bli med inn på spisesteder, butikker, drosjer osv?

Forskrift om næringsmiddelhygiene § 15 hos Lovdata.
Forbudet mot husdyr «gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.»

Førerhundbrukere som har fått hunden sin fra en norsk førerhundskole, har også fått et legitimasjonskort utstedt fra NAV. På kortets forside står det personalia og på baksiden er det utdrag fra forskrift om næringsmiddelhygiene. 

Slik ser kortet ut:

Bilde av for- og baksiden av legitimasjonskort som førerhundbrukere med hunder fra norske førerhundskoler får sammen med hunden sin.   

Hva er en nyttehund?

Med nyttehund forstås «Førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

Tips til deg som jobber på et spisested:

Restaurantbesøk er koselig, og du kan hjelpe til med hyggefølelsen. Si gjerne hvem du er når vi møtes, og snakk direkte til meg, ikke ledsageren min.

  • Når du henvender deg til den synshemmede: legg hånden på skulderen til vedkommende, så forstår han/hun hvem du snakker til.
  • Når du serverer maten: fortell om det er noe på tallerkenen som ikke skal spises.
  • Hvis du forestiller deg tallerkenen som en klokkeskive, kan du gjerne fortelle hva som ligger på kl. 12, kl 6 osv ...

Tips til deg som jobber i butikk:

Det er ikke så enkelt å finne riktig vare i butikken uten å se. Når en blind eller svaksynt kommer inn i butikken, er det hyggelig om du spør de ønsker hjelp.

  • Du behøver ikke heve stemmen når du snakker til meg
  • La meg ta deg i armen og følge dine bevegelser
  • Ikke ta kontakt med førerhunden min uten å spørre meg først
  • For en synshemmet er det forvirrende å bli forlatt i et åpent rom. Finn et sted han kan sitte eller en vegg å lene seg mot. Da har han et holdepunkt.

Tips til deg som er drosjesjåfør:

Husk at den synshemmede ikke kan se at det er en drosje som kommer. Gå gjerne ut av bilen for å følge den synshemmede frem til bildøren.

  • Hvis han har med førerhund kan du spørre hvor han vil ha hunden. Normalt vil han ha den i bagasjerommet, hvis det er en stasjonsvogn, eller på gulvet hvis bilen er en vanlig sedan.
  • Når dere har kommet frem åpner du døren, følger ham inn på fortauet og viser i hvilken retning han skal gå.

På denne siden kan du lære mer om blant annet ledsagerteknikker.