Forkurs - førerhund

Et forkurs er et todagerskurs som alle som ikke har hatt førerhund før (og eksisterende førerhundbrukere over 70 år) må delta på. For tiden er Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter eneste leverandør av forkurs på anbud fra NAV i Norge.

Hvordan melde seg på:

Uansett hvor i landet du bor må du søke Nav hjelpemiddelsentral Innlandet om plass på forkurs.

Når Nav hjelpemiddelsentral Hedmark har behandlet søknaden din og funnet at du fyller villkårene for deltagelse, sender de bestilling på kursplass til Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter. De tar kontakt med deg og avtaler tid for forkurset. 

Hensikten med kurset:

På kurset får du en innføring i hva det vil si å ha førerhund, og det blir vurdert om førerhund er hensiktsmessig for deg. Hvilken hundetype du bør ha blir kartlagt gjennom samtaler og turer der du blir ledsaget.
Førerhundtrenere, mobilityinstruktør og representanter for Faglig utvalg for førerhundspørsmål i Nav (Førerhundutvalget) vil være tilstede på deler av kurset for å vurdere behovet ditt. Det vil også være representanter fra de andre førerhundprodusentene med på deler av kurset, og de er der for å bli bedre kjent med deg og dine behov.

Hva skal du ha med deg:

Det arrangeres flere forkurs i løpet av et år, på forskjellige årstider. Deler av kurset gjennomføres utendørs, og gode sko og klær tilpasset årstid og vær er en forutsetning for et nyttig og hyggelig opphold.

Forberedelser:

Du må være forberedt på at du skal være en del i bevegelse under kurset. Det er ikke et maraton du skal gjennomføre, men litt hverdagsmosjon i ukene før kurset er alltid bra å ha med seg.