Hjelpemidler i hjemmet

Det er ingen grunn til at du som blind eller svaksynt ikke kan nyte selvstendighet og fritid hjemme i egen bolig. Med litt tilpasning, kan du også fortsette med de samme tingene selv om synet svikter.

Å være selvstendig i hjemmet, er å bo trygt. Det kan handle om å endre belysning, gå til anskaffelse av hjelpemidler, foreta forbedringer i interiør, eller merke gjenstander. Du kan tilpasse hjemmet slik at du kan fortsette å gjøre dagligdagse ting på en trygg og god måte.

Det finnes en lang rekke hjelpemidler til bruk i hjemmet: Alt fra talende kjøkken- og badevekter, til fargeindikatorer som forteller deg fargen på et klesplagg. Én av utfordringene er å finne ut av hva som finnes.

Her får du tak i hjelpemidler

Én av mange forhandlere som fører hjelpemidler til hjemmet, er Adaptor AS. Adaptor er heleid av Norges Blindeforbund. Andre forhandlere:

Etterspurte hjelpemidler

Mange eldre som mister synet, spør først etter klokke og telefon når det gjelder hjelpemidler i hjemmet. Deretter er det ofte enkle ADL-hjelpemidler (ADL: aktiviteter i dagliglivet) til bruk på kjøkkenet, som talende vekt og målemugge med store tall.

Merkeknotter for merking av for eksempel vaskemaskin, er også et viktig hjelpemiddel i hjemmet. Mange finner god hjelp i luper til forskjellig bruk. Så har vi lese-TV, en enkel Daisy-spiller og en god DAB-radio. Mest populær er DAB-radio på grunn av forhåndsinnstilte stasjoner og kanalen NRK P1+.

Mange eldre etterspør også god tilleggsbelysning i form av enkle lamper med støpsel. En liten lommelykt til å lyse inn i skap/under seng, er også noe mange spør etter.

Belysning i hjemmet

For svaksynte er tilrettelagt belysning i hjemmet ofte avgjørende. Adaptor Hjelpemidlers avdeling Ergolight tar slike oppdrag. 

Orden i hjemmet

Tilrettelegging i hjemmet handler også om orden. En merkepenn der vi snakker inn beskjeder på etiketter, er et godt hjelpemiddel. Slik kan du merke for eksempel ladere, cd-covere, matvarer, viktige papirer og klær. Ved raskt å kunne identifisere ting, blir hverdagen litt lettere.

Ta kontakt!

Hjelpemidler har det til felles at de kompenserer for et synstap. Har du en varig synsnedsettelse, kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din. Andre synsmessige forhold, som synsfelt og lysømfintlighet, kan også gi rett til hjelpemidler. Hjelpemiddelet dekkes via folketrygden og ordningen forvaltes av Nav. Søknad om hjelpemidler sendes til Nav Hjelpemiddelsentralen i fylket ditt.

Så – muligheten til å ta opp en ny hobby eller fortsette med en eksisterende, er der selv om synet svikter. I de fleste tilfeller finnes det støtte eller tjenester tilgjengelige for å hjelpe deg. Det finnes mange fritidsaktiviteter – og kanskje kan Blindeforbundet hjelpe deg med å komme i gang? Du kan for eksempel ta en titt i Norges Blindeforbunds kurskatalog.