Lese-TVer og luper

Noen hjelpemidler kan gjøre det mulig for synshemmede å lese trykket tekst, for eksempel en lese-TV eller lupe for svaksynte.

Slik får du støtte til lese-TV

Økonomisk støtte til lese-TV ytes av Nav. Rehabiliteringsavdelingen hjelper deg med å fylle ut søknad, eller du kan kontakte synskontakten i bydelen/ kommunen din.

Flere leverandører

Lese-TVer som finansieres av det offentlige er underlagt anbud. Det finnes flere leverandører som har leveringsavtale med Nav Hjelpemiddelsentralen. Både leverandørene og Hjelpemiddelsentralen har lese-TVer utstilt som du kan prøve

Lupe

Det finnes mange typer luper og forstørrelsesglass på markedet. For noen kan et lite forstørrelsesglass i lommeformat være hjelpemiddel nok for å lese en tekst, andre kan ha behov for mer avanserte luper. Synskontakten eller hjelpemiddelleverandørene kan hjelpe deg å finne fram til det hjelpemiddelet som passer best til dine behov.

Leverandører

Bruk mobiltelefonen som lupe

Dersom du har en smarttelefon så finnes det en rekke apper som gjør at telefonen kan brukes som en lupe. I Apples iOS 10 er denne fuksjonaliteten allerede innebygget, les mer om hvordan du aktiverer lupen.

Andre smart tips

For svaksynte finnes det en del penner og tusjer med større tupp, og skriveblokker med større mellomrom og forsterkede linjer som gjør det lettere å skrive. Andre bruker en diktafon for å lese inn beskjeder som et alternativ til å skrive. Datamaskin er en annen måte å utføre lesing og skriving på.

Lese og sekretærhjelp

Man kan også få praktisk bistand i form av en lese- og sekretærhjelp til bruk både i dagligliv og arbeidsliv.