Lydbøker og lydaviser

Lydbøker og lydaviser er et godt alternativ for deg som sliter med å lese trykket tekst. Studielitteratur, romaner, aviser og ukeblader er eksempler på stoff som produseres i lyd.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - NLB

Det er NLB som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre med vansker for å lese trykket tekst.
Det er gratis å låne, og samlingen med bøker er på rundt 18 000 titler.

Du kan velge mellom å låne lydbøkene via appen Lydhør, i nettbiblioteket MappaMi, eller få bøkene tilsendt portofritt på CD i posten. Alle lydbøkene fra NLB er i Daisy-format, et digitalt lydformat som gjør teksten tilgjengelig for mennesker som har vanskeligheter med å lese trykket tekst.. 

For å bruke cd i Daisy-format trenger du en Daisyspiller. Det finnes flere modeller og leverandører, blant annet Adaptor Hjelpemidler. Du kan også søke NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke om å få spilleren som hjelpemiddel. NLB kontakter du på telefon 22 06 88 10 eller . www.nlb.no

KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde)

KABB tilbyr bøker med kristent innhold for alle aldersgrupper og i alle sjangre.

Skolelydbok


Elever i grunnskolen med lesevansker, synshemming, eller bevegelseshemning kan låne tilrettelagte lærebøker på lyd. Lydbøkene produseres i DAISY-format. Statped har ansvaret for produksjon og distribusjon av lydbøkene.

Du kan lese mer om skolelydbøker her, eller

Studielitteratur på lyd

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer og låner ut studielitteratur til studenter ved universitet og høyskole. Det produseres både innleste lydbøker, lydbøker med talesyntese og elektroniske bøker. Lån av elektroniske bøker (e-tekst) er forbeholdt studenter med produksjonsrett.

Produksjonsrett og lånerett

Blinde og svaksynte har rett til å få produsert den studielitteraturen de trenger. Andre faktorer enn synshemming kan vurderes. Studenter med dysleksi, AD/HD eller andre lesevansker kan få innvilget lånerett hos NLB.

For mer informasjon om produksjonsrett og lånerett, kontakt Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) på telefon 22 06 88 10 eller

Kommersielle aktører og på biblioteket

Flere kommersielle aktører (bokforlag) utgir lydbøker, den største er Lydbokforlaget. Disse bøkene må du kjøpe, enten om du kjøper de på Audio-cd over nett eller i bokhandleren, eller du laster ned over nett. Du kan også låne lydbøker på landets bibliotek, slik som ordinære bøker.

Lydaviser

Norges Blindeforbund utgir lydavis hver uke. Denne utgis på cd i Daisy-format. På lydavisen finner du Norges Blindeforbunds aktualitetsmagasin Spor 2, medlemsbladet Synspunkt, og våre fylkeslags lokale lydaviser. På fylkeslagsdelene kan du høre lokale nyhetssaker, ukebladstoff, organisasjonsdokumenter, og noen har valgt å ta med tips og råd i forhold til hjelpemidler, mat og drikke, vær og annet.

Kontakt ditt fylkeslagskontor for å få tilsendt lydavisen gratis på cd.

All lyd på ett sted

Vi har samlet all lydproduksjon vår på ett sted. Liste over sist publiserte lydfiler finner du her. Inngang til de forskjellige fylkeslagslydavisene er samlet her. 

 

Klar Tale

Er en lettlest nyhetsavis som kommer ut en gang i uken. Avisen utgis som lydavis på CD og som podcast. I tillegg trykkes den med store bokstaver.