Pc og Mac

At synshemmede ikke kan benytte Pc og Mac, er en myte. Tekniske hjelpemidler som kobles til PC/Mac, spesialprogramvare og i noen tilfeller innebyggede løsninger fra leverandørens side, gjør datamaskinen til et nyttig verktøy for synshemmede.

Svaksynte kan benytte en datamaskin ved hjelp av et forstørrelsesprogram. Spesialfunksjoner som endrer kontrast og farger, i kombinasjon med forstørrelse, kan gjøre det enklere å bruke skjermen visuelt. Noen bruker tastatur med større bokstaver og forsterkede kontraster.

Blinde kan benytte et skjermleserprogram og taleprogram. Synshemmede som bruker punktskrift kan i tillegg bruke en leselist. Ved hjelp av programvare og hjelpemidlene kan synshemmede bruke datamaskiner på lik linje med seende.

Skjerm

Mange som ser dårlig kan ha nytte av en skjerm montert på en justerbar arm, som gjør det mulig å justere avstanden til skjermen uten at man trenger å lene seg mot den.

Tastatur

Man får kjøpt tastatur med tydeligere taster (høy kontrast og større tegn), som gjør det enklere å skrive for de som ikke behersker touch.

Hvem kan få støtte til hjelpemidler?

Hjelpemidlene har til felles at de kompenserer for et synstap og gjør det mulig for synshemmede å utføre en aktivitet. Dersom man har en visus (skarpsyn) på 6/18 eller 033 og behovet ansees som nødvendig og hensiktsmessig, kan man ha krav på hjelpemidler. Andre synsmessige forhold som synsfelt og lysømfintlighet kan også utløse rett til hjelpemidler. Hjelpemiddelet dekkes av folketrygden og ordningen forvaltes av NAV. Søknad om hjelpemidler sendes til NAV Hjelpemiddelsentralen i fylket ditt.

Vi kan hjelpe deg med å søke

Lurer du på hva du har krav på eller ønsker du hjelp til å søke? Kontakt oss i Norges Blindeforbund.