Punktskrift / blindeskrift

Punktskrift er et genialt system hvor kombinasjonen av små punkter i for eksempel papir, danner bokstaver som kan leses med fingrene.

Punktskriftalfabetet

Mange bruker ordet blindeskrift om punktskrift. På engelsk brukes også begrepet Braille etter Louis Braille som oppfant skriftformen. Systemet består av seks punkter som utgjør en rute (celle). Kombinasjonen av de seks punktene i cellen, gir forskjellige bokstaver.

På elektroniske leselister er cellen utvidet til åtte punkter, blant annet for å kunne skille på små og store bokstaver, samt spesialtegn. 

For seende er det ganske enkelt å lære seg å lese punktskrift, men å lære seg å lese det med fingrene krever lang trening.

Slik ser en side i et punktskriftblad ut. Tekst kan trykkes på begge sider av arket.

Bøker og blader i punktskrift

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykket tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. NLB er Norges største produsent av lyd- og punktskriftbøker (blindeskriftbøker). Lydboksamlingen er på omtrent 18.000 titler, og de har om lag 7.400 punktskriftbøker.

Kontaktinformasjon NLB:

Tlf: 22 06 88 10 E-post: utlaan@nlb.no

Du kan abonnere på en rekke blader i punktskrift. Alt fra det lettleste magasinet "Lest og følt" til "Krimpunkt",  "Radiobladet" og "TV-bladet". Her en oversikt over punktskriftblader.

Kontaktinformasjon Norges Blindeforbunds trykkeri
Tlf: 55 54 69 10 E-post: trykkeriet@blindeforbundet.no

Vil du lære punktskrift?

Dersom du er synshemmet kan du lære punktskrift som ett av flere temaer på våre rehabiliteringskurs. Ring vårt medlemssenter på 21 97 70 00 for mer informasjon eller se Norges Blindeforbunds kurskatalog.

Punktskriftopplæring på Hurdal syn- og mestringssenter

Punktalfabetet

Punktalfabetet kan lastes ned her eller bestilles trykket på et kort fra Norges Blindeforbund.

Vil du ha skrevet noe i punktskrift?

Har du en venn eller et familiemedlem du ønsker å sende en hilsen til i punktskrift, eller ønsker du visittkort eller annen informasjon i punktskrift? Ta kontakt med vårt trykkeri.

Tlf: 55 54 69 10 E-post:  

Visittkort med punktskrift

Historien om punktskrift

Punktskriften ble oppfunnet av franskmannen Louis Braille (født 1809 - død 1852). Braille mistet synet i en ulykke da han var tre år gammel. På den tiden leste blinde opphøyde, latinske bokstaver. Det gikk svært langsomt å lese og det var komplisert å få frem slik tekst. Louis Braille begynte arbeidet med bokstaver som kunne føles, og benyttet nagler med runde hoder til sine forsøk. Han var 16 år da han hadde sitt skriftsystem ferdig.

Brailles punktskrift er en genial oppfinnelse som har gjort det mulig for blinde og sterkt svaksynte å lese og skrive. En bokstav skal lett kunne leses med en finger, og Braille fant ut at den ideelle bokstavstørrelsen var på seks opphøyde punkter, tre i høyden og to i bredden. Av de seks punktene kan det dannes 63 tegn: bokstaver, skilletegn, tall og noter. Punktskriften kan også benyttes til stenografi.

Punktskrift i dag

Ved hjelp av PC/Mac og en leselist (blindeskrifttastatur) som oversetter teksten på skjermen til punktskrift, kan blinde og sterkt svaksynte lese. På leselisten går punktene opp og ned etter hvilke kombinasjoner som er nødvendige for å få de korrekte bokstavene.

Før dataalderen var synshemmede avhengige av å få trykt tekst i punktskrift for å kunne lese den med fingrene. Med datamaskin, smarttelefon og nettbrett kan synshemmede lese informasjon fra internett eller skannet tekst og å sende/motta e-post. Grafiske fremstillinger som bilder, pdf’er og illustrasjoner kan ikke leselisten «oversette» til punktskrift. Ved hjelp av spesielle dataprogrammer og en egen punktskriftprinter, kan tekst skrives ut i punktskrift på ark.

Trådløs leselist og iPhone