Støtte til utredning og kjøp av belysning

Siden januar 2020 har landets kommuner forvaltet Husbankens tidligere oppgave med å behandle og innvilge søknader om utredning og prosjektering til belysning. – Det er ulik praksis i kommunene og kunnskapsnivået er svært variabelt, forteller Evelyn Rodriguez, belysningskonsulent hos Adaptor Hjelpemidler, som er bekymret for utviklingen.

Tekst: May Britt Haug/ Blindeforbundet

Som svaksynt har man et helt spesielt behov for lys, og vi vet alle at dette er et høyst individuelt behov. Det er ikke tilstrekkelig å øke lysstyrken over det normale. Ved alderdom øker også behovet for lys.

Når Evelyn fra Adaptor Hjelpemidler kommer på hjemmebesøk ser hun at det er altfor vanlig at folk har for få lyskilder i de ulike rommene, og at disse lampene lyser for dårlig opp. Interiør og vegger er gjerne mørke i fargene også, som igjen bidrar til at det kreves mer lys.

Hvem kan få støtte?

Det gis tilskudd til husstander der enkeltpersoner har behov for en tilpasset bolig, blant annet kan synshemmede få tilskudd til belysning. Tilskudd til utredning og prosjektering er forankret i Bostøttelovens § 15. Tilskuddet kan også tildeles eldre som trenger å tilpasse boligen for å kunne bli boende hjemme lengre, eller om en skulle trenge et fremtidig behov for tilpasning av bolig.

Evelyn Rodriguez, belysningskonsulent hos Adaptor Hjelpemidle viser frem en stor kuleformet lampe.

Du søker din kommune (tidligere Husbanken) om utredning og prosjektering for å få et mer opplyst hjem. Dette gjøres i samarbeid med kommunens ergoterapeut.
– Utredningsfasen vil gi svar på hvilke lys man trenger og hvor mye. Rett og slett hva som er behovet, forteller Evelyn. – Neste skritt blir prosjektering, innkjøp, montering også videre, legger hun til.

For svaksynte og blinde kan kjøp og montering av lamper dekkes via Folketrygden ved å søke NAV Hjelpemiddelsentral om tilretteleggingstilskudd. Men vær obs på at det er strenge krav fra NAVs side. Erfaringsmessig er det også ulik praksis fra sentral til sentral.

Hva er «nytt»?

Fra januar 2020 var det kommunene som fikk oppgaven med å ivareta tilskudd til utredning og prosjektering for tilpasset bolig. Dette innebærer at kommunen må planlegge og budsjettere for tilskuddene, samt at de må tilrettelegge for, og motta og behandle søknader. Hele denne prosessen har tidligere blitt ivaretatt av Husbanken.

Evelyn hos Adaptor Hjelpemidler har gjort seg noen erfaringer etter det første året som nå har gått:
– Kommunene organiserer seg veldig forskjellig. Det har blitt gitt mye forvirrende informasjon til bruker. Og dessverre kan de lite om belysning i forhold til synshemming og ulike øyesykdommer, sier hun.

Bekymret

Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme og prioritere, eller ikke-prioritere. Midlene de har overtatt fra Husbanken er ikke øremerket. Ifølge Evelyn har kommunene et ansvar for å gi råd og oppfølging om tilpassing av bolig, men hun er usikker på hvor godt de klarer å ivareta dette.

– Overføringen fra Husbanken til kommunene har vært med på å skape mer usikkerhet. Jeg er bekymret for at brukerens behov ikke blir fanget opp, og jeg er bekymret for at kommunene vil hoppe over utrednings- og prosjekteringsfasen, og gå rett på en boligtilpasning, sier Evelyn.

– Utredning og prosjektering er et godt tiltak under tilpasning av lys nettopp for å oppnå gode løsninger for synshemmede. Det er så viktig for den enkeltes livskvalitet i sitt eget hjem. Ordningen må ikke bli nedprioritert, mener Evelyn.

Hvordan søke

  • Kontakt ergoterapeut eller boligkontor i din kommune.
  • Kontakt eventuelt NAV Hjelpemiddelsentral om du har god dialog med de på syn.
  • Søknadsskjemaet er utarbeidet av kommunen, og det er like mange elektroniske versjoner og innleveringsmåter som det er kommuner i landet.
  • Søk NAV Hjelpemiddelsentral om tilretteleggingstilskudd. Dette er da midler som går direkte på innkjøp og utførelse av montering med videre, og kommer som fase to.