Innleste dokumenter til årsmøtene

Her finner du innlest utgave av dokumenter til årsmøtene. Oversendelsesbrev, utkast til handlingsplan 2022-2023, utkast til prinsipprogram, sentralstyreprotokoll sakene 30 og 32/2021 og Vedtektsutvalgets forslag til vedtektsendringer.