Blinde og svaksynte finner ikke fram til bussen

Hvor vanskelig kan det være å annonsere hvilken buss som kommer?

Vi har i dag et busstilbud som ikke er tilpasset blinde og svaksynte

Det er synd, for en undersøkelse viser at 3 av 4 synshemmede ville brukt kollektivtransport oftere dersom det var bedre tilrettelagt. I den nye undersøkelsen, som er utført av Ipsos på oppdrag for Norges Blindeforbund, går det frem at nesten 2 av 3 synshemmede oppgir at de kvier seg for eller aldri bruker kollektivtransport alene. Det å finne riktig buss, er den største utfordringen. Mer enn 80 prosent forteller at de synes det er vanskelig å finne riktig buss. 3 av 5 sliter med å stoppe bussen når den kommer. Ipsos-tallene viser også at 7 av 10 synes det er vanskelig å komme seg av på riktig holdeplass.

Slik kan flest mulig bruke bussen:

Her er kravene fra Blindeforbundet

Det skal være:

  • Utvendig destinasjonsskilt i front av bussen og utvendig høyttaler for informasjon om rutenummer/navn, avgang, destinasjon, etc.
  • 2 stykk elektroniske, lysende informasjonstavler innvendig i bussen, og innvendig høyttaleranlegg for automatisk holdeplassopprop. Skrift på skjerm skal være lys skrift på mørk bakgrunn og kontrasten må være minst 0.8.
  • Innvendige stoppknapper, døråpnere, etc. skal være plassert innen rekkevidde. Videre må de kunne betjenes med håndflaten, være følbare og man skal kunne kjenne at man har trykket på knappen. Knappene må være i kontrastfarger.
  • Kontrastfarger på holdeinnretninger, trappeneser og kanter.
  • Påstigningshjelpemidler for trinnfri innstigning som kneling, heis eller rampe.
  • Tilstrekkelig belysning på innsiden og utsiden av kjøretøyet, slik at bevegelseshemmede kan stige på og av på en sikker måte.
  • Reservert fire plasser for funksjonshemmede for buss klasse 1, to plasser for klassene 2 og 3, og én plass i buss klasse A og B. Én av de reserverte setene skal ha plass til førerhund under eller ved siden av setet. Setene burde ha en sterk farge som skiller seg fra fargen folk flest har på sine klær.
  • Plass for rullestolbruker med feste for rullestol og passasjer. Det skal være mulig for rullestolbruker å benytte minst én dør, samt mulig å bevege seg mellom døra og rullestolplassen. Døråpner som rullestolbrukere skal benytte, skal være plassert høyst 1300 mm over bakken/golvet.
  • Teleslynge, som gjør at beskjeder fra sjåføren fanges opp av høreapparat, samt at problemet med at elektromagnetiske forstyrrelser fra bussen reduseres.