Her er kravene fra Blindeforbundet

Det skal være:

  • Utvendig destinasjonsskilt i front av bussen og utvendig høyttaler for informasjon om rutenummer/navn, avgang, destinasjon, etc.
  • 2 stykk elektroniske, lysende informasjonstavler innvendig i bussen, og innvendig høyttaleranlegg for automatisk holdeplassopprop. Skrift på skjerm skal være lys skrift på mørk bakgrunn og kontrasten må være minst 0.8.
  • Innvendige stoppknapper, døråpnere, etc. skal være plassert innen rekkevidde. Videre må de kunne betjenes med håndflaten, være følbare og man skal kunne kjenne at man har trykket på knappen. Knappene må være i kontrastfarger.
  • Kontrastfarger på holdeinnretninger, trappeneser og kanter.
  • Påstigningshjelpemidler for trinnfri innstigning som kneling, heis eller rampe.
  • Tilstrekkelig belysning på innsiden og utsiden av kjøretøyet, slik at bevegelseshemmede kan stige på og av på en sikker måte.
  • Reservert fire plasser for funksjonshemmede for buss klasse 1, to plasser for klassene 2 og 3, og én plass i buss klasse A og B. Én av de reserverte setene skal ha plass til førerhund under eller ved siden av setet. Setene burde ha en sterk farge som skiller seg fra fargen folk flest har på sine klær.
  • Plass for rullestolbruker med feste for rullestol og passasjer. Det skal være mulig for rullestolbruker å benytte minst én dør, samt mulig å bevege seg mellom døra og rullestolplassen. Døråpner som rullestolbrukere skal benytte, skal være plassert høyst 1300 mm over bakken/golvet.
  • Teleslynge, som gjør at beskjeder fra sjåføren fanges opp av høreapparat, samt at problemet med at elektromagnetiske forstyrrelser fra bussen reduseres.