Handlingsdriver!

Alle kampanjer må ha en handlingsdriver! Handlingsdriverpanelet skal være nederst og ha gul bakgrunn.

Det kommer mer info om det, etter hvert...

nei
ja
ja
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
ja
Innstillinger
ja