"Tekstpanel" med bakgrunnsfarge

Noen ganger kan det fungere bra å dele opp litt ved å bruke en annen bakgrunnsfarge.

Dette kan du fikse under "rediger > innstillinger for panel"

nei
ja
ja
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
ja
Innstillinger
ja