Demonstrasjon av panel

Se så fint!

Undersiden kan se ut slik ut

Bildet på toppen er valgfritt. Her kan det også settes inn moduler, omtrent sånn som i selve kampanjen.

"Tekstpanel" på kampanjeunderside!

Det går faktisk an!